Voda představuje jednu ze strategických surovin do budoucna. Proto se vyplatí vědět, jak můžete vodou šetřit. Jeden ze základních způsobů úspory vody je velmi prostý: Pro zalévání, praní nebo splachování toalety nemusíte spotřebovávat drahou pitnou vodu, nýbrž využívat naplno přírodní zdroj přímo z vlastní zahrady. Tuto levnou užitkovou vodu vám plně automaticky rozdělí vodní automat.

Vodárna, automat a tlak

Jaký je rozdíl mezi domácí vodárnou a domácím vodním automatem? Podstatná odlišnost spočívá v způsobu fungování a konstrukci čerpadla. Vodárna má expanzní nádrž, ve které je pryžový vak. Po zapnutí se naplní vodou, roztáhne se a čerpadlo vypne po dosažení maximálního tlaku. Ten je dán právě konstrukcí. Po otevření kohoutku se vak stahuje, vytlačuje vodu, tím klesá tlak, až dosáhne minima daného tlakovým spínačem. Poté čerpadlo znovu zapne a celý cyklus se opakuje. Tlak tedy není konstantní, nýbrž pravidelně pulzuje mezi hodnotami minima a maxima. Vodárna je ideální k tomu, aby účelně zásobovala vodou domácnost: nespíná s každým otočením kohoutku nebo spláchnutím.

Naopak domácí vodní automat žádnou expanzní nádrž nemá. Po otočení kohoutku tlak v systému poklesne ihned a tlakový spínač zareaguje a spustí čerpadlo. Čerpadlo vás zásobuje vodou plynule s konstantním tlakem a průtokem. Hodí se proto především na závlahu zahrady, neboť zavlažovače mají konstantní podmínky. Kdybyste ke stejnému účelu použili domácí vodárnu, hrozilo by, že zavlažovače budou při sníženém tlaku vody zajíždět do země a přestanou kropit.

Závěr - efektivně, bezpečně

Čerpadla na vodu jsou konstruována tak, aby umožňovala bezúdržbový provoz. Je opravdu jen pár věcí, které si musíte ohlídat. A jak čerpadlo dimenzovat? Tak, aby splnilo svůj účel efektivně a nespotřebovávalo zbytečné množství elektrické energie. Jeho výkon lze spočítat po odečtení všech ztrát. Ty jsou dány jednak konstrukčně, jednak materiálově. U seriózních výrobců si ovšem můžete být jisti, že použité materiály jsou skutečně kvalitní, takže za odebraný proud získáváte odpovídající výkon.

Nakonec je třeba upozornit ještě na jedno úskalí: Při nákupu hadice vyberte takovou, která bude bezpečně zvládat tlak čerpadla. Tlak uvedený na hadici je takzvaně špičkový. To znamená takový, který při pokojové teplotě trvá maximálně pár vteřin. Přesto se právě na odolnosti hadice nevyplatí šetřit.

Připraveno ve spolupráci s časopisem Domov. Časopis Domov