Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
pro nákup v internetovém obchodě GIVE.cz


Úvodní ustanovení

Vážení zákazníci, seznamte se, prosím, s těmito VOP, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a platí pro nákup v internetovém obchodě www.give.cz. Provozovatelem internetového obchodu www.give.cz je společnost GIVE Group s.r.o. se sídlem Poděbradská 887/54, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Česká republika, IČ: 04448511 dále jen „Prodávající“. Zákazníkem internetového obchodu www.give.cz je kupující, dále jen „Kupující“. Platná právní úprava rozlišuje Kupujícího, který je zároveň i spotřebitelem a Kupujícího, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je dle § 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem není osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů. Právní vztahy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanským zákoníkem, v platném znění, dále jen „NOZ“. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky www.give.cz a kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především má možnost měnit množství a druh zboží a zadané kontaktní údaje. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a těmito VOP, a že s nimi plně souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající může zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě předchozí dohody s Kupujícím, a to v případech:

- že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude Kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny ceny jsou smluvní. V elektronickém obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „NENÍ SKLADEM“, "DO 2 TÝDNŮ", „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem. Prodávající o této situaci Kupujícího informuje. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu www.give.cz
- emailem na adrese objednavky@give.cz
- telefonicky na tel. čísle 606 356 488
- osobně při návštěvě showroomu GIVE.cz na adrese Poděbradská 887/54, Praha 9 - Vysočany

Náklady ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu v souvislosti s užitím komunikačního prostředků na dálku nevznikají žádné. Náklady na straně Kupujícího vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.

Pokud je ke zboží poskytován Prodávajícím dárek zdarma, dochází ohledně tohoto dárku mezi Kupujícím a Prodávajícím k uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá s rozvazovací podmínkou, kterou je využití zákonného práva Kupujícího jako spotřebitele podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na zboží, k němuž je poskytován dárek. V takovém případě darovací smlouva pozbývá účinnost a zaniká spolu s kupní smlouvou a Kupující je povinen společně s vraceným zbožím vrátit s ním poskytnutý dárek. Pokud tak Kupující neučiní, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení.
 

Odeslání a způsoby platby za zboží

Veškeré zboží bude odesláno Kupujícímu v souladu s informací uvedenou v popisu objednávaného zboží, a to s následujícími termíny expedice zboží:
 

1) Platba dobírkou

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno do 48 hodin od objednání (nejdéle do 72 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní). Ve výjimečných případech, kdy bude doba doručení delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží.
 

2) Platba předem na bankovní účet Prodávajícího

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) ode dne připsání platby za objednané zboží na bankovní účet Prodávajícího (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno do 48 hodin ode dne připsání platby za objednané zboží na bankovní účet Prodávajícího (nejdéle do 72 hodin) ode dne připsání platby na bankovní účet Prodávajícího (týká se pracovních dní). Ve výjimečných případech, kdy bude doba doručení delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží, který bude rovněž vázán na jeho předešlou platbu a připsání dlužné částky za objednané zboží na bankovní účet Prodávajícího.
 

3) Platba prostřednictvím platební brány PayU (rychlý online bankovní převod nebo platba kartou)

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) ode dne připsání platby za objednané zboží na účet Prodávajícího vedený u platební brány PayU (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno do 48 hodin ode dne připsání platby za objednané zboží na účet Prodávajícího vedený u platební brány PayU (nejdéle do 72 hodin) ode dne připsání platby na tento účet Prodávajícího (týká se pracovních dní). Ve výjimečných případech, kdy bude doba doručení delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží, který bude rovněž vázán na jeho předešlou platbu a připsání dlužné částky za objednané zboží na účet Prodávajícího vedený u platební brány PayU.
 

4) Nákup na splátky (prostřednictvím společnosti Home Credit)

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího ihned po schválení spotřebitelského úvěru, podepsání úvěrové smlouvy ze strany Kupujícho a doručení úvěrové smlouvy ze strany Kupujícího do společnosti Home Credit.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží, který bude rovněž vázán na schválení jeho spotřebitelského úvěru u společnosti Home Credit.

Přesné znění Všeobecných obchodních podmínek Home Credit naleznete zde.
 

5) Nákup na splátky bez navýšení (prostřednictvím společnosti Home Credit)

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího ihned po schválení spotřebitelského úvěru, podepsání úvěrové smlouvy ze strany Kupujícho a doručení úvěrové smlouvy ze strany Kupujícího do společnosti Home Credit.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží, který bude rovněž vázán na schválení jeho spotřebitelského úvěru u společnosti Home Credit.

Platba pomocí splátek, programu společnosti Home Credit, IČ: 26978636, Spisová značka: B 4401 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „HC“) – u nás splátky bez navýšení, Kupující zaplatí pouze cenu inzerovanou na webu www.give.cz, kdy platba a celý proces realizace koupě zboží probíhá následujícím způsobem:

1) zákazník si zažádá o úvěr v rámci programu nazvaného „Desetina 10%+10x10%“ u HC
2) v případě schválení úvěru HC a po následném podepsání úvěrové smlouvy a doručení podepsané úvěrové smlouvy HC Prodávající zašle případně jiným způsobem doručí Kupujícímu zakoupené zboží, na které byl úvěr HC poskytnut

Prodávající si je vědom toho a upozorňuje Kupujícího na to, že dle úvěrových podmínek HC v programu  „Desetina 10%+10x10%“ má Kupující povinnost zaplatit přesně 1/10 kupní ceny (10% z kupní ceny) u Prodávajícího a pak 10x10% kupní ceny u společnosti HC, ale v rámci  programu www.give.cz, splátek bez navýšení, Prodávající nebude požadovat po Kupujícím výše zmíněnou 1/10 kupní ceny, tedy Kupující platí pouze deset splátek u HC (10x10% kupní ceny zboží).

V případě, že Kupující bude mít zájem o výše uvedený program, vydá mu Prodávající na jeho žádost garanční prohlášení o výše uvedeném závazku Prodávajícího zaplatit za Kupujícího výše uvedenou 1/10 z celkových 11/10 Kupní ceny. Pro podrobnější informace lze kdykoli kontaktovat prodávajícího na tel. čísle 606 356 488 či emailu info@give.cz.

POZOR - v případě využití Nákupu na splátky bez navýšení zaniká nárok na případný poskytovaný dárek k výrobku!

Přesné znění Všeobecných obchodních podmínek Home Credit naleznete zde.
 

6) Zálohová platba 30% s doplatkem 70% nebo zálohová platba 50% s doplatkem 50%

V případě sortimentů "Krbová kamna" a "Zahradní chatky" si Prodávající vyhrazuje právo požadovat zaplacení zálohové platby ve výši 30% nebo 50%. Doplatek ve výši 70% nebo 50% (dle výše zálohové platby) hradí Kupující při převzetí zboží nebo před odesláním zboží, a to jedním ze způsobů uvedených v bodech 1 až 3. V případě objednání krbových kamen, u nichž si Kupující vybírá barevný odstín keramiky nebo korpusu kamen a která nejsou označena informací "SKLADEM" nebo v případě objednání zahradní chatky, u níž si Kupující definuje její vybavení a která není označena informací "SKLADEM", nemá Kupující-spotřebitel právo v souladu s § 1837 písm. d) NOZ odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží o dodávce zboží. Důvodem je, že v případě výběru barevného odstínu keramiky nebo korpusu kamen ze strany Kupujícího jsou krbová kamna upravena podle přání spotřebitele a v případě definování vybavení zahradní chatky ze strany Kupujícího je zahradní chatka upravena rovněž podle přání spotřebitele.

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno do 48 hodin od objednání (nejdéle do 72 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní). Ve výjimečných případech, kdy bude doba doručení delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“ bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží.

Pokud nebude z provozních důvodů možné expediční lhůtu u položek označených informací „SKLADEM“ dodržet, bude Kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, a tím vzniká Kupujícímu i nárok na odstoupení od Kupní smlouvy. V případě takového odstoupení od Kupní smlouvy a v případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

V případě, že u položky není uvedena informace "SKLADEM", „NA DOTAZ (TEL. 606 356 488)“, "DO 2 TÝDNŮ", „NENÍ SKLADEM“ nebo „NA OBJEDNÁVKU (TEL. 606 356 488)“, doporučuje Prodávající Kupujícímu ověřit skutečnou dostupnost položky na telefonním čísle 606 356 488 nebo zasláním emailu na info@give.cz.

Zboží bude Kupujícímu doručeno na adresu uvedenou v objednávce, popř. na adresu uvedenou v komentáři k objednávce.

Cena za přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na Kupujícím vybraném druhu přepravce. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.


Ceny dopravného

Doprava zdarma

Náklady na dopravu zboží (včetně případných nákladů na výběr dobírky) označeného u hlavní fotky zboží červenou přelepkou „Doprava zdarma“ a obsahujícím v názvu zboží dovětek „+ doprava zdarma“ Kupujícímu jsou plně hrazeny Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o výběru přepravce, v rámci kterého má Kupující nárok na dopravné zdarma. Prodávající tedy není povinen poskytnout dopravné zdarma u všech jím nabízených přepravců.


Ceny dopravného pro ostatní zboží (neoznačeného jako zboží s „Dopravou zdarma“)

V případě objednání balíkové zásilky (jedno z hlavních kritérií je hmotnost balíku do 50 kg):
 

Dopravné – přepravce DPD 89 Kč s DPH
Dopravné – přepravce Česká pošta 149 Kč s DPH
Doprava GIVE.cz - vlastní rozvoz po Praze 199 Kč s DPH
Dobírka 30 Kč s DPH


V případě objednání nadrozměrné zásilky (jedno z hlavních kritérií je hmotnost balíku nad 50 kg):
 

Dopravné - přepravce Schenker 399 Kč s DPH
Dobírka 30 Kč s DPH


Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o nabídnutém způsobu a ceně dopravy s ohledem na charakter objednaného výrobku (netýká se zboží označeného s "Dopravou zdarma"). Výjimkou jsou zahradní chatky, u kterých je dopravné účtováno individuálně, a to především s ohledem na samotnou hmotnost chatky a místo doručení.
 

Způsoby platby za zboží

Prodávající akceptuje následující způsoby platby za zboží:

- platba předem bankovním převodem
- platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Kupující hradí navíc tzv. dobírku – ceny dobírky pro jednotlivé přepravce viz odstavec „Ceny dopravného“)
- platba prostřednictvím platební brány PayU (rychlý online bankovní převod a platba kartou)
- platba v hotovosti při osobním převzetí zboží
- platba prostřednictvím splátkové společnosti Home Credit

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem Prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží Kupujícím v případě osobního převzetí od Prodávajícího. V případě, že předá Prodávající dopravci zboží pro přepravu ke Kupujícímu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto dopravci pro přepravu do místa určení v souladu s § 2123 NOZ.

Informační povinnost poplatníka

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 


Převzetí zboží

Kupujícímu je doporučeno, aby v okamžiku dodání zásilky překontroloval spolu s přepravcem její stav (počet balíků, neporušenost lepicí pásky a neporušenost balení) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na reklamace@give.cz nebo telefonicky na 606 356 488, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento zaslat bez zbytečného odkladu na výše uvedený e-mail, nebo poštou Prodávajícímu.


Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

Kupující- spotřebitel  má právo v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) NOZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod). Rozhodne-li se Kupující - spotřebitel využít tohoto práva, kontaktuje Prodávajícího nejlépe písemně na níže uvedené adrese a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od odstoupení od smlouvy musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (zboží by měl tedy Kupující-spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím-spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu-spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně faktury s uvedením čísla účtu, na který má být vrácena platba za zboží. V případě, že Kupující využije práva na odstoupení od smlouvy, je povinen nést náklady spojené s navrácením zboží a to v souladu s §1820 odst. 1) písm g). Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu-spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání, které od něho Prodávající přijal.

Pokud se Kupující-spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy zašle zboží včetně výše uvedené dokumentace a v uvedených lhůtách na adresu:

GIVE Group s.r.o. (GIVE.cz)
Poděbradská 887/54
190 00 Praha 9 – Vysočany

V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží NELZE zboží zaslat na výše uvedenou adresu na dobírku!

Kupující-spotřebitel nemá právo v souladu s § 1837 písm. d) NOZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


Jakost při převzetí zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Připouští-li to povaha věci, má Kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, řídí se dále kupující a prodávající postupem dle §2169 NOZ.


Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.give.cz, společnost GIVE Group s.r.o., se sídlem Poděbradská 887/54, Praha 9 – Vysočany, IČ: 04448511 uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Kupující svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Vytvořit účet“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Zároveň souhlasí, aby Prodávající výše uvedené údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovával a shromažďoval zejména ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, uschováváním, tříděním, kombinováním, používáním a likvidováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat. Na písemnou žádost Kupujícího budou osobní údaje z databáze vymazány a Prodávající je nadále nebude zpracovávat.

Osobní údaje o Kupujícím jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely splnění předmětu kupní smlouvy a pro marketingové účely (zejména pro zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje uděluje Kupující na neurčitou dobu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu GIVE Group s.r.o. (GIVE.cz), Poděbradská 887/54, 190 00 Praha 9 – Vysočany. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl Prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) a výjimkou  třetí osoby, která jedná pro Prodávajícího nebo jeho jménem, případně v souvislosti s podnikáním Prodávajícího jako jeho významným obchodním partnerem, a to za účelem dalšího zpracování v souladu s účelem, pro který byla data původně shromážděna Prodávajícím, k čemuž (takovému zpracování osobních údajů) Kupující vyslovuje souhlas.

Údaje o Kupujícím jsou ukládány v zabezpečené databázi, jsou plně chráněny proti zneužití a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě.


Reklamace zboží a záruční podmínky

Nejrychlejší způsob vyřízení reklamace je dosažen reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu výrobce zboží, jehož kontaktní údaje jsou přiloženy u zakoupeného zboží nebo jsou uvedeny na internetových stránkách daného výrobce. V případě požadavku ze strany Kupujícího Prodávající sdělí Kupujícímu, kde je nejbližší autorizovaný servis, kde lze zboží reklamovat.

Zboží lze také reklamovat zasláním na adresu:

GIVE Group s.r.o. (GIVE.cz)
Poděbradská 887/54
190 00 Praha 9 – Vysočany

Společně s reklamovaným zbožím je nutné doložit doklad prokazující koupi zboží (fakturu) a je doporučené přiložit popis závady a kontaktní údaje Kupujícího.

V případě reklamování zboží ze strany Kupujícího-spotřebitele bude reklamace vyřízena dle zákona ve 30-denní lhůtě.

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.


Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.give.cz Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech. Objednávka Kupujícího a komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je archivována.

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu www.give.cz nebo tam odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany Prodávajícího.

Zkratka GIVE.cz je v těchto VOP používána synonymně a rovnoprávně s www.give.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Prodávající informuje, že případné spory mezi ním a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (dále jen "ČOI").

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

nebo využít formuláře, který je ke stažení zde http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.